Sukcesywna sprzedaż przedmiotów składających się na prywatną kolekcję antyków, które nie zostały nabyte w celu ich odsprzedaży, związana z zamiarem zbycia całej kolekcji, nie stanowi działalności gospodarczej. Tak wynika z wyroku WSA w Białymstoku z 10 lipca 2014 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zgłosił się kolekcjoner antyków, który systematycznie wyprzedaje swoją kolekcję. Przedmioty należące.. read more →