15 Paź 2014
Październik 15, 2014

Możliwość odliczenia podatku VAT od zapłaconych po terminie faktur RR.

Październik 15, 2014

Zgodnie z tezą niedawno opublikowanego wyroku NSA z dnia 09.05.2013 r., sygn. akt I FSK 709/12, w którym pod analizę poddana została wykładnia art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawy VAT), „… przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że nie pozbawia on podatnika dokonującego spóźnionej zapłaty.. read more →