26 Lis 2015
26 listopada, 2015

nowe zaświadczenia z urzędu skarbowego

26 listopada, 2015

Podatnicy będą mogli występować do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie trzech nowych rodzajów zaświadczeń: nowe zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej – które wydawane będzie na żądanie byłego wspólnika tej spółki, o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych zabezpieczonego hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym – które.. read more →