15 Paź 2015
Październik 15, 2015

kolejne deklaracje PIT i VAT bez e-podpisu

Październik 15, 2015

Od 7 października formularze VAT-27, VAT-UE, VAT-UEK, PIT-16Z i PIT-CFC można składać bez e-podpisu. W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Wspomniane rozporządzenie Ministra Finansów (Dz. U. 2015, rozp. 1545) rozszerza wykaz deklaracji, które mogą być przesyłane bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego o następujące deklaracje :

  1. informacji podsumowujących/korekt informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27) składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 30 czerwca 2015 r.;
  2. informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) i korekt informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK) składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 30 czerwca 2013 r.;
  3. informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z), w których są wykazane zdarzenia mające miejsce od dnia 1 stycznia 2015 r.;
  4. zeznań o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-CFC) o wysokości dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2015 r.

Tylko dla osób fizycznych, osoby prawne nadal z e-podpisem

Ww. deklaracje będą mogli składać wyłącznie podatnicy będący osobami fizycznymi. Natomiast osoby prawne i jednostki niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, tak jak dotychczas, mogą składać powyższe deklaracje opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

zaczerpnięte z PIT.pl