08 Gru 2015
Grudzień 8, 2015

nowe wzory zgłoszeń w zakresie NIP od 2016 roku

Grudzień 8, 2015

nowe wzory zgłoszeń  w zakresie NIP

Od 1 stycznia 2016 r. będą obowiązywały nowe wzory zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych w zakresie NIP. Resort finansów przedstawił projekt rozporządzenia zmieniającego.
Projekt został opracowany w związku ze zmianami wprowadzanymi ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269).
Projektowane rozporządzenie określa nowe wzory formularzy zgłoszeń związanych z ewidencją i identyfikacją podatników, płatników podatków i płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne:
– NIP-2(11) – wzór zgłoszenia identyfikacyjnego / zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem,
– NIP-7(4) – wzór zgłoszenia identyfikacyjnego / zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem,
– ZAP-3(4) – wzór zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem,
– NIP-8(2) – wzór zgłoszenia identyfikacyjnego / zgłoszenia aktualizacyjnego w zakresie danych uzupełniających.
Do zakresu przedmiotowego danych objętych zgłoszeniem dokonywanym przez jednostki organizacyjne (NIP-2 i NIP-8) oraz przez osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą (NIP-7) dodano przewidywaną liczbę zatrudnionych.
Dodatkowo, przewidziano możliwość wnioskowania o doręczanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, włączając w zakres formularzy zgłoszeń wniosek o takie doręczanie na wskazany adres elektroniczny.
Nowe wzory formularzy będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 r. Wzór formularza ZAP-3 obowiązujący obecnie będzie można stosować nie dłużej niż do 30 kwietnia 2016 roku.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK nowe wzory zgłoszeń w zakresie NIP od 2016 roku
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 4 grudnia 2015 r.

 

nowe wzory zgłoszeń w zakresie NIP od 2016 roku