07 Sty 2016
Styczeń 7, 2016

W 2016 roku zmiany dla zatrudnionych

Styczeń 7, 2016

 

E-zwolnienia

Zapowiadano je już rok temu, ale przepisy ostatecznie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. E-zwolnienia mają za zadanie ograniczyć nadużycia związane z wystawianiem zwolnień lekarskich. Teraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł skontrolować pracownika już podczas pierwszego dnia choroby.

Umowy na czas określony

Nowelizacja Kodeksu pracy wejdzie w życie 22 lutego 2016 r. i będzie dotyczyła w szczególności:

  1. Ograniczenia liczby umów o pracę na czas określony
  2. Nowych przepisów dotyczących okresu wypowiedzenia i wypowiadania umowy na czas określony
  3. Ograniczenia typów umowy o pracę

Od końca lutego 2016 r. pracodawca będzie mógł zatrudniać pracowników w oparciu o umowy tymczasowe tylko przez 33 miesiące, po upływie tego czasu podwładny będzie uważany za osobę zatrudnioną na czas nieokreślony.

W nowym roku zostanie również ograniczona liczba zawieranych umów na okres próbny – pracodawca będzie mógł zawrzeć maksymalnie trzy takie umowy. Kodeks pracy dopuszcza odstępstwa od tego przepisu, o ile zmieni się całkowicie stanowisko i zakres obowiązków podwładnego.

Od przyszłego roku będzie można również wypowiedzieć umowę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy. Nowela Kodeksu pracy zakłada rozwiązanie każdej umowy na czas określony bez względu na okres, na jaki została zawarta.

Zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu pracy nastąpi ograniczenie co do rodzajów zawieranych umów między pracodawcą a pracownikiem. I tak, pozostaną jedynie trzy:

  • na okres próbny,
  • na czas określony
  • oraz na czas nieokreślony.

W związku z tym nie będą mogły być zawierane np. umowy na zastępstwo.

Urlopy dla rodziców

Zmianie ulegną również zasady przebywania na urlopach związanych z narodzinami i wychowaniem dziecka. Przede wszystkim zlikwidowano dodatkowy urlop macierzyński – dwa tygodnie wliczono do podstawowego urlopu macierzyńskiego, w tym roku rodzice będą mogli skorzystać nie z dwóch dni opieki nad dzieckiem, a z 16 godzin.

Umowa-zlecenie i minimalna płaca godzinowa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało wprowadzenie minimalnej godzinowej płacy dla osób, które podpisały z przełożonym umowę-zlecenie.

Od czerwca osoby zatrudnione w oparciu o umowę cywilnoprawną będą mogły liczyć na minimalną pensję w wysokości 12 zł za godzinę pracy. Ten zapis będzie obowiązywał jedynie umowy-zlecenie, dla umów o pracę pozostaje minimalna płaca miesięczna.

Ozusowanie umowy-zlecenia

Od pierwszego stycznia zmianie ulegną przepisy regulujące „ozusowanie” umów-zleceń. Do tej pory pracodawcy unikali opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli podwładny miał minimum dwie umowy-zlecenia. Po nowym roku pracodawcy będą zobowiązani odprowadzać składki od wszystkich tego rodzaju umów, do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Szczegółowo na ten temat pisaliśmy w artykule „Jak liczyć składki do ZUS-u od kilku umów zlecenia od 2016 roku?”.