23 Lis 2015
23 listopada, 2015

Niższe zasiłki dla przedsiębiorczych matek już od 1 stycznia 2016 r.

23 listopada, 2015

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, którą 26 października podpisał Andrzej Duda, ma na celu zwolnienie ubezpieczonych prowadzących działalność gospodarczą, pobierających zasiłek macierzyński w wysokości nieprzekraczającej kwoty świadczenia rodzicielskiego, z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Nowe przepisy umożliwiają.. read more →