27 Cze 2014
27 czerwca, 2014

Rewolucja w rozliczaniu z urzędem skarbowym przyjęta przez rząd

27 czerwca, 2014

  Rewolucja w rozliczaniu z urzędem skarbowym przyjęta przez rząd Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Głównym celem projektu jest automatyczne gromadzenie w systemach informatycznych administracji podatkowej danych niezbędnych do uruchomienia w 2015 r. usługi wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych.. read more →