usługi kadrowe

usługi kadrowe

kadry płace PIT umowy o pracę kadry płace PIT umowy o pracę

W ramach współpracy wykonujemy

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagradzania,
 • Pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (umów zlecenia, umów o dzieło)
 • Sporządzanie miesięcznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na potrzeby wewnętrzne Klienta,
 • Przygotowanie i przekazywanie do ZUS deklaracji ZUS DRA wraz z raportami imiennymi,
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • Sprawozdawczość GUS w zakresie wynagrodzeń,
 • Rejestracja w ZUS pracowników (dokumenty typu ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA),
 • Sporządzanie deklaracji rocznych PIT4R, PIT8A,
 • Realizacja czynności związanych z zajęciem wynagrodzeń,
 • Konsultacje w zakresie bieżących spraw kadrowo-płacowych,
 • Przygotowanie dokumentów związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (Z-3, N-10, N-7),
 • Sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach (PIT-11) lub rocznych rozliczeń podatku (PIT-40).