Podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez osobę trzecią. Tak wynika z wyroku NSA z 16 kwietnia 2014 r. W przedmiotowej sprawie spółka zawrze z osobą trzecią umowę najmu nieruchomości. Zgodnie z tą umową najemca na swój własny koszt wyremontuje nieruchomość, a czynsz zostanie ustalony w oparciu o stan techniczny obiektu.. read more →